04-ANASTASIIA TERESHCHENKO | Intermodels Model Agency